31.8.2022 V současné době jsou prováděny práce na I.etapě  a nově již i II.etapě

I.ETAPA (úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská), v termínu 4.4. – 31.8.2022.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Ošetření prac. spár asf. zálivkou za horka
- Zřizování krajnic
- Jemné terénní úpravy
- Úklid stavby
- Provádění ražby potrubí rekonstruovaného propustku v km 3,804

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 473-010 přes vodní tok Lučina

- Montáž nového zábradelního svodidla na vnější římse mostu
- Ošetření prac. spár v místě MZ a podél říms asf. zálivkou za horka

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 473-011 přes silnici I/11

- Montáž nového zábradelního svodidla na vnější římse mostu
- Ošetření prac. spár v místě MZ a podél říms asf. zálivkou za horka

 

II.ETAPA (úsek mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá), v termínu 1.9. – 13.11.2022.

V termínu od 25.7.2022 zahájena postupná rekonstrukce/výstavba jednotlivých objektů stavby (autobusové zálivy), za částečného omezení provozu

 

Organizace dopravy:

 

V termínu 1.9.2022 dojde ke znovu zprovoznění I.ETAPY STAVBY = úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská

 

I.ETAPA

 

II.ETAPA

 

Práce prozatím prováděny za částečného omezení silničního provozu.  Provoz usměrněn pomocí směrových desek.

 

V termínu od 1.9.2022 dojde k úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá. Doprava bude vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a MK ul. Volenská a následně pokračuje po silnici II/473 ul. Frýdecká.