31.8.2022 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Zřizování/výšková úprava silničních obrub
- Zřizování kamenné přídlažby – jednořádku ze žulových kostek
- Výměna silničního odvodnění komunikace (UV)
- Zpevnění okraje komunikace (zemní práce, zásypy)
- Kamenná rovnanina (kácení, zemní práce)
- Výstavba chodníkového tělesa v koordinaci s opravovanou komunikací (zajišťuje Úmob Plesná)

 

Organizace dopravy:

Oprava komunikace probíhá za úplného vyloučení silničního provozu, a to v termínu 17.8. - 10.9.2022 (mimo dopravní obsluhy)

Stavba je koordinována s realizaci pěších tras a úpravy přilehlé dopravní infrastruktury pod záštitou Úmob Plesná.