26.8.2022  V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU a 2.ÚSEKU této stavby.

1.ÚSEK (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín). ÚSEK OPRAVEN A ZPROVOZNĚN. 1.8.2022 Převeden provoz na nově zrekonstruovanou část komunikace.

             (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Ostravu), v termínu 1.8. – 28.10.2022

2.  ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení). Od 1.8.2022 Doprava již vedena obousměrně. Ve směru na Bohumín omezen rychlý jízdní pruh pro dokončující se práce do 31.8.2022

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

1.ÚSEK

SILNICE II/647 II.ETAPA SMĚR OSTRAVA

- Postupná výměna silničního odvodnění komunikace (UV)

- Zřizování dvouřádku

- Výměna a výšková úprava silničních obrub

 

SO 102.1 Rampy vč. odbočovacích pruhů sil. II/647 k MK ul. Ke Kamenině V TERMNÍNU 22.8. – 31.8.2022 ÚPLNÁ UZAVÍRKA

- Výměna silničního odvodnění komunikace (UV)

- Zřízení dvouřádku

- Výměna a výšková úprava silničních obrub

- Celoplošné frézování povrchu komunikace

- Recyklace za studena

 

MOST EV.Č. 647-047..2 (levá strana)

- Demolice zbývajících části říms

- Vybourání a demontáž mostních závěrů

- Dočištění NK

 

MOST EV.Č. 647-049..2 (levá strana)

- Vybourání a demontáž mostních závěrů

- Dočištění NK

 

MOST EV.Č. 647-048..2 (levá strana)

- Přípravné práce pro demontáž mostních závěrů (čištění kotevních šroubů)

- Odstraňování vrchního krytu z LA na vnitřní a vnější římse mostu

 

 

2.ÚSEK

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

- Návoz a úprava zeminy vč. kameniva v místě středového pásu komunikace

 

Organizace dopravy:

V termínu od 1.8.2022 došlo k omezení dopravy na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Ostravu. Doprava je nově vedena obousměrně v opraveném jízdním pásu ve směru Bohumín.

 

 

Od 1.8.2022 je v úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení doprava již vedena obousměrně. Ve směru na Bohumín omezen rychlý jízdní pruh pro dokončující se práce do 31.8.2022

 

 

Od 22.8.-31.8.2022 ÚPLNÁ UZAVÍRKA SJEZDOVÉ A VÝJEZDOVÉ RAMPY UL. KE KAMENINĚ