5.8.2022 V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU  a nově také i 2.ÚSEKU této stavby.

 

1.ÚSEK (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín), v termínu 4.4. – 31.7.2022.  1.8.2022 Převeden provoz na nově zrekonstruovanou část komunikace.

             (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Ostravu), v termínu 1.8. – 28.10.2022

 

2. ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení), v termínu 1.6. – 31.7.2022. Od 1.8.2022 Doprava již vedena obousměrně. Ve směru na Bohumín omezen rychlý jízdní pruh pro dokončující se práce.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

1.ÚSEK

SILNICE II/647 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

 • Zřizování silničních ocelových svodidel
 • Úklid stavby

 

MOST EV.Č. 647-047..1 (pravá strana)

 • Úklid stavby

 

MOST EV.Č. 647-049..1 (pravá strana)

 • Úklid stavby

 

MOST EV.Č. 647-048..1 (pravá strana)

 • Úklid stavby

 

SILNICE II/647 II.ETAPA SMĚR OSTRAVA

 • Instalace provizorního dopravního značení
 • Celoplošné frézování povrchu komunikace
 • Bourání betonového krytu zastávek
 • Rozebrání stávajícího dvouřádku
 • Postupná výměna silničního odvodnění komunikace (UV)

 

MOST EV.Č. 647-047..2 (levá strana)

 • Celoplošné frézování povrchu komunikace
 • Demontáž silničních ocelových svodidel
 • Demolice říms
 • Odstranění mostního svršku

 

MOST EV.Č. 647-049..2 (levá strana)

 • Celoplošné frézování povrchu komunikace
 • Demontáž silničních ocelových svodidel
 • Demolice říms
 • Odstranění mostního svršku

 

MOST EV.Č. 647-048..2 (levá strana)

 • Celoplošné frézování povrchu komunikace
 • Demontáž silničních ocelových svodidel  

 

2.ÚSEK

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

 • Pokládka asfaltových vrstev vozovky
 • Čištění spár mezi obrubou a chodníkem
 • Odstraňování nevhodné zeminy v místě středového pásu komunikace
 • Zřizování nových silničních ocelových svodidel

 

Organizace dopravy:

V termínu od 1.8.2022 došlo k omezení dopravy na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Ostravu. Doprava je nově vedena obousměrně v opraveném jízdním pásu ve směru Bohumín.

 

 

Od 1.8.2022 je v úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení doprava již vedena obousměrně. Ve směru na Bohumín omezen rychlý jízdní pruh pro dokončující se práce