3.8.2022 V současné době jsou prováděny práce na I.etapě této stavby (úsek mezi náměstím města Šenov a křiž. ul. Volenská), v termínu 4.4. – 31.8.2022.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

 • Lokální sanace podkladní vrstvy vozovky
 • Pokládka asfaltových vrstev vozovky na úseku čerpací stanice – hospoda Horakůvka
 • Přípravné práce pro založení startovací jámy řízeného protlaku rekonstruovaného propustku v km 3,804 (betonáž betonového bloku)

Rekonstrukce mostu ev.č. 473-010 přes vodní tok Lučina

 • Betonáž závěrné zídky u OP4
 • Osazení mostního závěru u OP4
 • Příprava pro betonáž mostního závěru u OP4
 • Betonáž závěrné zídky u OP1
 • Izolace závěrné zídky u OP1
 • Demontáž zábradelního svodidla

Rekonstrukce mostu ev.č. 473-011 přes silnici I/11

 • Izolace v místě dilatačních závěrů (vnější část)
 • Betonáž přechodové oblasti
 • Demontáž zábradelního svodidla
 • Armování, bednění říms v místě vybouraných mostních závěrů

Organizace dopravy:

V termínu od 4.4.2022 došlo k omezení provozu, úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi náměstím města Šenov a ul. Volenská. Doprava vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská, poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 ve směru do Šenova.

 

V termínu od 25.7.2022 zahájena postupná rekonstrukce/výstavba jednotlivých objektů stavby na II.etapě (úsek mezi křiž. ul. Volenská – křiž. s ul. Tichá). Práce budou prozatím prováděny za částečného omezení silničního provozu.  Provoz bude usměrněn pomocí směrových desek.