11.7.2022 V současné době jsou prováděny práce na 1.ÚSEKU  a nově také i 2.ÚSEKU této stavby.

 

1.ÚSEK (úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín), v termínu 4.4. – 31.7.2022.

2. ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení), v termínu 1.6. – 31.7.2022.

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

1.ÚSEK

SILNICE II/647 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

 • Částečná pokládka výztužného geokompozitu
 • Částečná pokládka ložné asfaltové vrstvy vozovky v úseku konec směrového dělení rampa s ul. Žižkovská a úsek mezi mosty nad ul. Žižkovská – nad tratí ČD

MOST EV.Č. 647-047..1 (pravá strana)

 • Izolace bet. desky v místě mostních závěrů
 • Úprava povrchu na křídlech mostu

MOST EV.Č. 647-049..1 (pravá strana)

 • Betonáž mostních závěrů
 • Izolace bet. desky v místě mostních závěrů
 • Úprava povrchu na křídlech mostu

MOST EV.Č. 647-048..1 (pravá strana)

 • Montáž mostního závěru
 • Protikorozní ochrana odrazného pruhu vnější a vnitřní římsy
 • Příprava pro úpravu izolace odrazného pruhu vnější a vnitřní římsy (dočištění, ošetření asf. zálivkou)

 

2.ÚSEK

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN A VRATIMOV

 • Celoplošné frézování povrchu vozovky ve směru na Vratimov
 • Recyklace podkladních vrstev vozovky za studena ve směru na Vratimov
 • Odstraňování kamenných obrub a přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
 • Zřizování kamenné přídlažby (dvouřádku) vč. silničních obrub, spárování
 • Postupná výměna silničního odvodnění komunikace – UV (demontáž starých UV, zemní práce, napojení potrubí, zřízení betonových prvků, rám + mříž)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 4.4.2022 došlo k omezení provozu na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Bohumín. Doprava vedena obousměrně v jízdním pásu směr centrum.

 

 

V termínu od 1.6.2022 došlo k částečnému omezení dopravy silnici na II/477 ul. Bohumínská v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení.

V termínu od 1.7. – 17.7.2022 probíhá uzavírka jízdního pásu ve směru Vratimov

Po dobu úplné uzavírky doprava vedena obousměrně v jízdním pásu ve směru na Bohumín. Autobusům DPO bude umožněno odbočení na ul. Těšínskou a výjezd z této ulice.