5.5.2022 Provedené práce

  • Konstrukční vrstvy
  • Kladení obrub
  • Betonáž prstence -.polovina
  • Ochrana plynovodu – obruba po odřezání stávajícího nefunkčního potrubí
  • Sloupy VO + chráničky