2.11.2021 Stavba řeší rekonstrukci stávající opěrné zdi sil. III/01125 podél toku Sedlinka v obci Nové Sedlice. Bude vybudována nová úhlová ŽB zeď, základ je šířky 1,70m, výšky 0,70m. Šířka dříku je max. 0,80m v patě dříku, po výšce je šířka dříku proměnná vzhledem ke sklonu líce 7:1. Maximální výška dříku je 2,16m, tzn. maximální výška nosné konstrukce zdi je 2,86m (bez římsy). Na nové ŽB římse bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Na OZ naváže opevnění břehu z kamenné rovnaniny. V místě výkopů bude proveden hutněný zásyp a obnova vozovkových a podkladních vrstev.

Termín realizace stavby: 21.6. – 17.12.2021

 

V termínu od posledního KD dne 5.10.2021 provedeno:

-  bednění dříku + betonáž dříku 3,660 – 3,650
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,660 – 3,650
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,660 – 3,650
-  provedení podkladního betonu 3,650 – 3,630
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,650 – 3,630
-  odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,650 – 3,630
-  bednění dříku + betonáž dříku 3,650 – 3,630
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,650 – 3,630
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,650 – 3,630
-  odbednění dříku + dobetonávka pod drenáž 3,770 – 3,750
-  izolace, osazení drenáže, zásypy 3,770 – 3,750
-  vytahování HEB profilů 3,790 – 3,725
-  zatrubnění + výkopy + provedení podkladního betonu 3,750 – 3,730
-  provedení výztuže základu + bednění základu + betonáž základu 3,750 – 3,730
- odbednění základu, izolace, zásypy základu 3,750 – 3,730

 

Postup prací do dalšího KD dne 2.11.2021: předpoklad

-  betonáž základů v km 3,630 – 3,620
-  odbednění základů + izol. nátěry + geotextilii 3,630 – 3,620
-  zásyp základů 3,630 – 3,620
-  betonáž dříků v km 3,750 - 3,730
-  bednění a betonáž dříků v km 3,630 - 3,620
-  odbednění + provedení izol. nátěrů + provedení betonu pod drenáže 3,750-3,730
-  zásyp dříku vč. uložení drenáže v km 3,750-3,730
-  odbednění + provedení izol. nátěrů + provedení betonu pod drenáže 3,630-3,620
-  zásyp dříku vč. uložení drenáže km 3,630-3,620
-  přesunutí lávky pro pěší + demolice + výkop + podkl. beton v km 3,620 - 3,600
-  betonáž základů v km 3,620 - 3,600
-  odbednění základů + izol. nátěry + geotextilii 3,620 – 3,600
-  zásyp základu 3,620 – 3,600
-  betonáž dříků v km 3,620 - 3,600
-  odbednění + provedení izol. nátěrů + provedení betonu pod drenáže 3,620 - 3,600
-  demolice + výkopy + podkl. beton v úseku v km 3,672-3,660
-  montáž bednění, výztuže + betonáž od km 3,810 - římsa 4 dilatační celky