13.10.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provedena pokládka asfaltových vrstev vozovky na 2. úseku stavby (úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1
- Dokončování zřízení silničních obrub a kamenné přídlažby (jednořádku)
  Profilace a čištění silniční příkopy na 1. úseku stavby
- Úprava vjezdů
- Jemné terénní úpravy (dosyp prostoru mezi obrubou a oplocením okolních domů)
- Úklid stavby

 

Organizace dopravy:

K úplnému zprovoznění komunikace v rozsahu celé řešené stavby (tj. úsek mezi křiž. se silnici II/647 po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D), dojde v  termínu od 18.10.2021 (pondělí).

Průjezd vozidel příměstské hromadné dopravy je již umožněn.

Do doby úplného zprovoznění této komunikace je obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická).