25.8.2021  Provádí se:

- navážení kameniva na pláň s hutněním
- dosypávání zeminy na svahy kolem vozovky
- pokládka obrubníků v místě chodníků popř. zastávek
- nové propustky.