19.8.2021 Dokončuje se sanace opěrných zdí mezi silnicí a vodním tokem.

Probíhá pokládka betonových žlabů kolem silnice.

Pro betonáž čel propustků se chystá bednění.

Z hlediska úpravy provozu je na dvou místech v obci doprava řízena semafory.

Předpoklad ukončení stavby do konce září 2021.