4.8.2021 Provádí se:

- navážení kameniva na pláň s hutněním
- dosypávání zeminy na svahy kolem vozovky
- osazování uličních vpustí, pokládka obrubníků v místě chodníků a pilotové základy pro protihlukovou stěnu