30.4.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončování rekonstrukce silničního odvodnění (uliční vpusti)
  • Odstraňování kamenných obrub a kamenné přídlažby – čištění, pro následnou výškovou úpravu
  • Postupná pokládka přídlažby (dvouřádku) a kamenných obrub
  • Provedená betonáž CB krytu zastávky Zvěřinská
  • Oprava betonových čel a říms propustků (bourání ŽB konstrukcí, armování)
  • Úprava místa vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby u dílčích propustků stavby
  • Oprava vodovodních uzávěrů a kanalizačních šachet (zajišťuje správce spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)

 

Organizace dopravy:

 Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu zastávky Zvěřinská.

 

V termínu od 7.5. – 9-5. 2021 bude prováděno celoplošné frézování povrchu komunikace.

Proto tedy v termínu od 8.5. – 9.5.2021 (sobota/neděle) dojde k úplné uzavírce komunikace v úseku okružní křižovatky ulice Na Baranovci  po křiž. s ul. Počáteční (terminál Hranečník).

Individuální doprava bude vedena po objízdných trasách ulic Frýdecká – Lihovarská – Šenovská – Lihovarská.

Linkám městské a příměstské hromadné dopravy bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Autobusové zastávky v uzavřeném úseku budou obsluhovány.

Trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy.