11.3.2020 Dne 26. 02. 2021 byly po zimní přestávce zahájeny práce na rekonstrukci předmětného mostního objektu, jejímž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Po provedeném ubourání poškozených částí nosné konstrukce mostu a jejich zpětné betonáži byly 19. 12. 2020 práce s ohledem na klimatické podmínky přerušeny.

V roce 2021 budou provedeny práce na mostním svršku, provedeny nové mostní římsy, osazeno bezpečnostní zařízení a provedeny asfaltobetonové vrstvy.

Zprovoznění mostu se předpokládá do 30. 05. 2021