1.12.2020 Most je v předčasném užívání od 6.11. Probíhají práce v korytě toku + provádí se dokončovací práce (ploty, terénní úpravy, zatrubnění příkopy, dlažby,…)