23.11.2020 Práce na opravě a modernizaci silnice III/45811 v Burkvízi na Krnovsku v délce 2,565 km jsou ukončeny a silnice je v plném provozu. V rámci opravy byly recyklovány podkladní vrstvy za studena a položeny nové asfaltové vrstvy. Došlo k zesílení vozovky o 90mm, součástí stavby bylo rovněž odvodnění silnice a rekonstrukce sedmi propustků.