02.11.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4585 v obci Brantice u Krnova. Stavba navazovala na úsek I. etapy, který byl opraven v loňském roce.  

V rámci stavby bylo provedeno frézování stávajících asfaltových vrstev, provedena recyklace a položeny dvě živičné vrstvy. Součástí byla úprava nezpevněných krajnic, dosypání recyklátem, výměna stávajících mříží uličních vpustí, oprava autobusových zálivů a obnova vodorovného dopravního značení.

Stavba byla financována z rozpočtu SFDI.