24.10.2018 V období od dubna do října letošního roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně v délce 4,058 km od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, vedoucí po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová, tj. ve staničení km 8,357-12,414. Stavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie.

Tato akce zahrnovala rovněž rekonstrukci silničního mostu ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a výstavbu nového mostu ev. č. 468-016 přes Hrabinku.

Ve dvou úsecích bylo provedeno zesílení vozovky a v mezikřižovatkovém úseku od km 10,443 po km 10,766 se jednalo o novou konstrukci vozovky spolu s rekonstrukcí stávajících živičných a betonových autobusových zálivů.

Práce byly rovněž ovlivněny dalšími stavbami, zejména opravou kanalizace SMVAK, stavbami SŽDC a dalšími stavbami města Český Těšín, které byly prováděny v koordinaci v rámci společných částečných a úplných uzavírek a vyžadovaly velkou trpělivost řidičů.