23.10.2018 V průjezdním úseku města Frýdlant nad Ostravicí na silnici III/48425, ulice Hlavní byla realizována stavba, jejímž cílem bylo zkapacitnění křižovatek nacházejících se v prostoru železničního přejezdu s tratí SŽDC Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice.

První etapa stavby byla realizována v roce 2017.

Dne 2. 7. 2018 byla zahájena ve spolupráci s Městem Frýdlantem nad Ostravicí druhá etapa výstavby.

V rámci stavby byla upravena stávající průsečná křižovatka ulic Hlavní, Harcovská a Poštovní a to rozšířením ulice Hlavní o společný odbočovací pruh do ulice Harcovské a navazující ulice 5. května. Byly vybudovány nové chodníky, odvodnění, veřejné osvětlení a na ulici Poštovní autobusové zálivy.

Stavba byla realizována za úplné uzávěry silnice III/48425 ulice Hlavní (přes železniční přejezd – trať na Ostravici) a to z důvodu zachování omezeného provozu na silnici III/48418 ulice Harcovská, směr Malenovice. Rovněž byla v rámci stavby zcela uzavřena část místní komunikace ulice Poštovní.

Stavební práce byly ukončeny k 15. 09. 2018