4.10.2017  Od poloviny měsíce srpna do konce října 2017 provádí SSMSK p. o., prostřednictvím svých pracovníků (a dle Harmonogramu činností letní údržby) druhé sečení trávy, tzv. druhou seč. Jedná se o sekání trávy a odstraňování travnatých porostů kolem silnic II. a III. tříd v našem kraji. Jde přibližně o 2 700 Km silnic.

Lze uvést, že v současné době již silničáři (s výše uvedenou sečí) finišují, protože, jak řekl technicko-provozní náměstek SSMSK p. o. Mgr. Milan Novák, posekáno mají nyní skoro devadesát procent a zbývá ještě posekat přibližně deset procent travnatých ploch z celkového počtu. Koncem měsíce října pak chtějí být s prací hotovi. Pokud jim to dovolí počasí. K sečení trávy se využívá speciální technika, k dispozici mají silničáři různé druhy sekaček-např. traktorové ramenové, podsvodidlové. Závěrem zbývá dodat krátké konstatování, že totiž zmíněná činnost silničářů má nezanedbatelný vliv na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Moravskoslezském kraji.