21. 6. 2017 Na konci obce Lichnov ve směru na Krnov zahájili silničáři na silnici II/459 opravu mostu. Most přes Lichnovský potok byl postaven v roce 1932 a jeho oprava si vyžádá úplnou uzávěru, provoz je ale zajištěn přes mostní provizorium na vtoku stávajícího objektu. Finanční náklady dosahují 4,52 milionu korun.

Mostní objekt je v špatném stavu, stávající betonové konstrukce jsou z velmi nekvalitního betonu, současná průtoková kapacita koryta stačí pouze na 20letou vodu. Nevyhovující  je velmi malá zatížitelnost mostního objektu. „Konstrukce mostu bude vybourána a na jejím místě nahrazena novou. Ta bude respektovat stávající půdorysné rozměry mostu, je to hlavně dáno stávajícími stavbami, jako je navazující opěrná stěna a budova na výtoku. Zvětší se kapacita mostního otvoru pro převedení 100leté vody,“ uvedl mostní technik Petr Filip. Součástí rekonstrukce je i úprava koryta v celkové délce 43,5m.