3.8.2020 V termínu 28.7. - 31.7.2020 provedeno:

  • čištění vozovky před pokládkou asfaltové obrusné vrstvy
  • aplikace spojovacího postřiku a pokládka asfaltové obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm
  • oprava napojení připojení místních komunikací, vjezdů a vstupů k nemovitostem

 

V termínu do 7.8.2020 bude provedeno:

  • prořezání pracovních spár a spojů a jejich zatěsnění asfaltovou zálivkou
  • dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic
  • dokončovací práce