BÍLA KNIHA

Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

 Aktualizace prosinec 2019 "Bílá kniha"

 

Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.

 

Rozdělení staveb


Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. Jedná se o tyto tématické skupiny :

  • skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
  • skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
  • skupina „K“ - křižovatek
  • skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
  • skupina „DŠ“ – důlních škod

 

 

 Textová část 


 Textová zpráva
 Hodnotící krtiteria

 

 

Stavby v mapách


 

(Mapy jsou vytvořené v souborech formátu pdf.)

 
 
 

Tabulka staveb 


 
 

 

 

 


 

 

 

 

bk1 bk2