stin

Silnice II. a III. tříd v MSK (k 1. 1. 2020)

 

okres silnice  II.tříd

silnice III.tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
Bruntál 277,990 km 411,648 km
689,638 km 5,513 km
Frýdek-Místek 116,299 km
318,717 km
435,016 km 10,089 km
Karviná 73,294 km
141,188 km
 214,482 km
-
Nový Jičín 106,843 km
412,441 km
 519,284 km 4,451 km
Opava 173,311 km
476,300 km
649,611 km
-
Ostrava - město 99,696 km 141,620 km
 241,316 km
-
Celkem 847,433 km
1901,914 km
2 749,347 km 20,053km
 
 
 
 
 
Hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK

Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují: výborný (1), dobrý (2), vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5).

 


 

Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v 2020

 

 Stav povrchu vozovek silnic II. třídy 2020  
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 88,79 54,11 17,36 12,53 94,9 267,69
Frýdek - Místek 52,48 44,66 7,25 5,19 8,42 118
Karviná 30,01 20,68 14,35 3,47 6,45 74,96
Nový Jičín 50,2 36,58 9,52 4,68 6,66 107,64
Opava 55,92 34,67 27,94 12,92 40,79 172,24
Ostrava-město 49,11 53,95 11,66 6,84 6,76 128,32
Celkem 326,51 244,65 88,08 45,63 163,98 868,85

 

 

 

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v 2020

 

 Stav povrchu vozovek silnic III. třídy 2020  
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 77,41 41,3 34,03 20,62 224,4 397,76
Frýdek - Místek 174,56 70,29 28,87 12,46 44,28 330,46
Karviná 65,04 52,11 13,33 6,9 6,01 143,39
Nový Jičín 150,44 109,21 54,31 16,74 81,58 412,28
Opava 120,21 112,76 72,32 28,1 138,44 471,83
Ostrava-město 46,18 43,96 27,9 4,62 25,09 147,75
Celkem 633,84 429,63 230,76 89,44 519,8 1903,47

 

 

 

 

 Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v 2020

 

 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy 2020  
okres 1 - výborný 2 - dobrý 3 - vyhovující 4 - nevyhovující 5 - havarijní celková délka
Bruntál 166,2 95,41 51,39 33,15 319,3 665,45
Frýdek - Místek 227,04 114,95 36,12 17,65 52,7 448,46
Karviná 95,05 72,79 27,68 10,37 12,46 218,35
Nový Jičín 200,64 145,79 63,83 21,42 88,24 519,92
Opava 176,13 147,43 100,26 41,02 179,23 644,07
Ostrava-město 95,29 97,91 39,56 11,46 31,85 276,07
Celkem 960,35 674,28 318,84 135,07 683,78 2772,32