stin

6.2.2020 Sklady silničářů na celém území České republiky zůstávají plné posypového materiálu pro údržbu silnic. Peníze, které ušetří, tak zbydou na opravy dopravního značení nebo na údržbu zeleně podél silnic.

19.12.2019 Aktuálně provedené práce před zimním přerušením stavby:

  • Provedení zásypu za již zhotovenou opěrou OP2 a OP1 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
  • Betonáž mostovky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD

16.12.2019 Dne 12.12.2019 schválilo zastupitelstvo MSK materiál, kterým se aktualizuje tzv. „Bílá kniha 2020“ - seznam investičních staveb na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji.

Aktualizovaná verze je dostupná na této web stránce.

13.12.2019 Správa silnic uvádí do provozu novou  silniční meteorologickou stanici, která je umístěna na silnici III/44014 u obce Spálov na Odersku. Jedná se o nejvýše položenou silnici okresu Nový Jičín, místo leží v oblasti Vítkovské vrchoviny v nadmořské výšce 568 m n/m. Počasí je zde pravidelně odlišné než v cca 11 km vzdálených Odrách.

4.12.2019 Aktuálně provedené práce na mostě přes trať ČD:

  • Osazení nových plechových vnějších říms mostu
  • Broušení svarů vč. ochranného nátěru těchto spojů proti působení CHRL přes zimní období

2.12.2019 V současné době Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí instalaci speciálních motosvodidel v rámci pilotního projektu na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v kraji.

25.11.2019 V pátek byla dokončena pokládka živic na mostě. V tomto týdnu práce v korytě a montáže zábradlí na mostě, pokládka dlažby na chodníku.

22.11.2019 Probíhají práce - dokončení terén. úprav v místě provizorní komunikace

21.11.2019  Aktuálně prováděné a plánované práce:  

  • Provádění zásypu za již zhotovenou opěrou OP2 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
  • Provedeno osazení nosníků u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD

21.11.2019 Technicko provozní náměstek Milan Novák poskytl informace k dotazům o připravenosti silničářů na letošní zimní sezónu Krajským novinám.