stin

18.4.2019 Na silnicích Moravskoslezského kraje je velmi rušno. Naplno se rozjela stavební sezóna, na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a mostů půjde letos přes 800 milionů korun. Také Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pracuje na „svých jedničkách“. Stavební ruch si vyžádá uzavírky a dopravní omezení. Cesty je však nutné opravit, třetina je ve špatném technickém stavu.

Čist dál...    zdroj: Moravskoslezký kraj

12.4.2019 Jedná se o rekonstrukci silnice III/4405 (ul. Berounská) a přilehlých chodníků podél Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou a vlastní rekonstrukci zpevněných ploch obou náměstí. V rámci stavby je i rekonstrukce odvodnění a přeložka jednotné kanalizace.

8.4.2019 Dnešním dnem byly zahájeny práce na rekonstrukci a modernizaci silnice II/445. Stavbou bude provedena oprava povrchu silnice II/445 v úseku od křiž. se sil. II/453 v Heřmanovicích (km 63,202) po hranici s Olomouckým krajem (km 65,820) v celkové délce 2618 m včetně rekonstrukce 5 ks propustků.

1.4.2019 Dnešním dnem byla zahájena rekonstrukce silnice II/442 Staré Heřminovy na Bruntálsku. Začátek rekonstruovaného úseku je situován 40 m za hranicí obce Staré Heřminovy, konec úseku je na hranici okresů Bruntál / Opava, tj. ve staničení km 2,509 – 5,306. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 798 m.

29.03.2019  Moravskoslezský kraj zahájí rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci Orlovské ulice (II/470), která spojuje Ostravu s Rychvaldem. Stavba za více než 47 milionů korun, která bude spolufinancována z evropských peněz, začne v pondělí 1. dubna. Stavební práce potrvají do konce července.

Číst dál...               zdroj: Moravskoslezský kraj

22.03.2019  Moravskoslezský kraj zahájí rozsáhlou rekonstrukci Opavské ulice (II/479) včetně mostu přes železniční trať v Ostravě-Svinově. Stavba za více než 117 milionů korun začne v pondělí 25. března. Stavební práce, které budou rozděleny do několika etap, potrvají do konce letošního roku.

Číst dál...               zdroj: Moravskoslezský kraj

11.3.2019 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Orlovská bude v období 04 – 08/2019 provedena její celková rekonstrukce v souvislé délce 2 840 m, a to v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/647 (ul. Bohumínská) po křižovatku s MK ul. Záblatská. 

25.1.2019 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude provedena celková demolice stávajícího třípolového mostu, který je umístěn nad železniční tratí a na stejném místě bude postaven nový jednopolový most.

25.1.2019 V obci Krmelíně bude realizovaná přestavba průsečné křižovatky na okružní křižovatku. Okružní křižovatka bude mít asfaltový povrch o celkovém vnějším průměru 32 m se středovým betonovým pojížděným prstencem o šířce 2,5m. Šířka jízdního pruhu v okružní křižovatce má šířku 6,5m.

25.1.2019 Ve městě Klimkovice je připravena pro letošní rok přestavba průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Bude se jednat o  okružní křižovatku s vnějším průměrem 25,2 m a vnitřním průměrem (okraje asfaltové vozovky) je 15,2m. Střední ostrov okružní křižovatky bude lemován obrubou a bude mít průměr 10 m.