stin

Dopravní informace 

Jednotný systém dopravních informací pro ČR (JSDI)
je společným projektem Ministerstva dopravy ČR(MDČR), Ministerstva vnitra ČR (MVČR), Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) a řady dalších orgánů, organizací a institucí veřejné správy, veřejných i privátních osob a subjektů z celé ČR, které na projektu spolupracují. JSDI je komplexním systémovým prostředím pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikaci dopravních informací a dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství (CEPK).
   
Portál zimní údržby
aktuální informace o sjízdnosti silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Informace jsou poskytovány ze satelitního navigačního systému umístěných na vozidlech zimní údržby. Tato služba je přístupná všem občanům, kteří mají před cestou zájem zjistit stav silnic II. a III. tříd v zimním období v Moravskoslezském kraji, mimo území města Ostrava. 
   
Aktuální dopravní situace v MSK
Mapový podklad informující o aktuálním provozu na komunikacích.  zdroj: www.msk.cz 
   
Dopravní zpravodajství Ostrava
Dopravní zpravodajství provozují Ostravské komunikace, a.s.  Pomoci kamerového systému informuje o aktuálním stupni propustnosti a zatíženosti jednotlivých směrů na významných křižovatkách v Ostravě.