stin

Silniční síť v Moravskoslezském kraji

Páteřní síť dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy na území kraje doplňují silnice II. a III. tříd, které jsou důležitou součástí dopravní sítě regionu a jsou ve vlastnictví kraje. Silnicemi II. a III. třídy spojují obce a města v kraji a přináší základní podmínky pro život a podnikání  v nich. Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2750 km s 1121 mosty a výkon jeho vlastnických práv k silnicím zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje s 450 zaměstnanci a se šesti provozními středisky dislokovanými na celém území kraje.

Jako vysoce specializovaná profesní organizace zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje i přípravu a realizaci modernizací a rekonstrukcí dopravních staveb včetně mostů, stavební dozor a podílí se na tvorbě resortních dopravních koncepcí a investičních strategií.