stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

6.3.2020 Upozorňujeme na uzavírku silnic č. III/37010 (ul. Zámecká) a III/37019 (ul. Rýmařovská) v Rýmařově-Janovicích z důvodu realizace stavby „Silnice III/37019 Rekonstrukce propustku Rýmařov-Janovice km 2,450“.

2.3.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/48416 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jedná se o úsek nad silnicí č. I/56 a železniční tratí Frýdek – Místek-Frýdlant n. O. pro realizaci stavby „Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-3 a Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-2“ (nadjezd do Frýdlantu n. O.)

10.10.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. upozorňuje řidiče na uzávěru silnice II/479 (ul. 28. října) z důvodu opravy havárie dešťové kanalizace.

Místo uzavírky: za křižovatkou ulic 28. října x Plzeňská x Mariánskohorská ve směru po ul. 28. října na Mariánské Hory

10.10.2019 Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce propustku na silnici II/450, km 11,420 za obcí Podlesí“ je omezení obecného užívání silnice II/450 na trase mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Karlovou Studánkou v katastru obce Světlá Hora (část obce Podlesí). 

19.8.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

  • Provedena oprava povrchu v místě křižovatky ulic Martinovská x Opavská
  • Probíhá úplná uzavírka křižovatky ulic Opavská x Porubská, která potrvá do 20.8.2019. Zachován je pouze přímý směr na Opavu a dále odbočení z a do ul. Sokolovská.

9.8.2019 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/4687 mezi Darkovem a Stonavou na Karvinsku v km 0,430 - 2,800, v celkové délce 2 370 m.  V době úplné uzavírky proběhne celoplošné frézování povrchu vozovky, pokládka dvou živičných vrstev ACL a ACO a koordinovaná oprava konstrukcí dvou železničních přejezdů.