stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

28.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provádění odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů (náhrada stávajícího asf. povrchu za povrch betonový)
  • Provádění odstraňování podkladních vrstev vozovky v místě středových ostrůvku a vysazených ploch u přechodů (náhrada původních betonových zábran za plnohodnotné ostrůvky s okrasnými rostlinami popř. osazení dlažby)

8.7.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované ul. Těšínská v Ostravě bude v období od 8.7. – 31.12.2020 provedena její celková rekonstrukce. Stavba bude prováděna v úseku od okružní křižovatky se sil. I/59 ul. Fryštátská po vjezd do garáží společnosti ČSAD Havířov a.s.

8.7.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované ul. Těšínská v Ostravě bude v období od 8.7. – 31.12.2020 provedena její celková rekonstrukce. Stavba bude prováděna v úseku od okružní křižovatky se sil. I/59 ul. Fryštátská po vjezd do garáží společnosti ČSAD Havířov a.s.

3.7.2020 Práce na této stavbě byly započaty v termínu 1.7.2020 a samotný termín ukončení výstavby této stavby je dle SOD naplánován v termínu 31.8.2020.

24.6.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Václavovická v obci Václavovice bude v období od 1.7. – 31.8.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna na silnici III/4701 v úseku od konce města Šenov/začátkem obce Václavovice po křižovatku se sil. IIII/47310 ul. Vratimovská, a to v celkové délce cca 1,1 km.

24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/0489 v obci Hůrka na Novojičínsku. Stavba bude provedena v úseku od křižovatky se silnicí III/0488 v km 2,533 do křižovatky se silnicí III/05715 v km 3,937. Celková délka opravovaného úseku je 1,4 km.