stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

20.10.2020 Ve dnech 23.10.-25.10.2020 ( v případě špatného počasí náhradní termín 30. 10. 2020 od 18:00 – 1. 11. 2020 do 22:00 hodin ) bude probíhat plánovaná oprava živičného  povrchu v rámci akce  Velkoplošná oprava povrchu vozovky v křiž. sil. II/647( ul. Plzeňská) x sil. II/479 (ul. 28. října, Nová Ves u vodárny) směr na Přívoz.

12.10.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. II/474 v Orlové (ulice Hraniční) od křižovatky s ul. Hořovského po sjezd do sběrného dvora Sicher kovy z důvodu opravy železničního přejezdu P10603.

30.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku příhraniční krajské silnice č. III/01149 v obci Písek, okres Frýdek-Místek v místě silničního mostu ev. č. 01149-5, která je nutná pro frézování a pokládku nového asfaltového koberce.

25.9.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici III/4692 (ul. Vřesinská) v Ostravě městské části Poruba bude v období od 28.9. – 28.11.2020 provedena její celková oprava.

21.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/46214 v úseku od křižovatky se silnicí III/4629 po konec obce Jančí, která je součástí městyse Březová.

18.9.2020 V pondělí 21.9.2020 bude zahájena realizace stavby „Přestavba křižovatky silnic III/4692 a III/46615 Ostrava - Krásné Pole“. Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní, spolu s výstavbou souvisejících úseků chodníků a autobusové zastávky podél sil. III. třídy.