30.7.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • na propustkách probíhají dokončovací práce
  • probíhají poslední hloubkové sanace na úseku 1,980-2,300, následně bude provedena pokládka ACP na tomto úseku
  • probíhá odfrézování v obci Bernartice v km 3,065-3,900
  • probíhá výšková úprava a vkládání  přejezdových tvárníc k RD a příkopových žlabů u km 3,0 

Práce na tomto úseku se provádějí na úplnou  uzávěru.