inmotion discount
stin

16.3.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • Vybourávání kapes v blocích pro osazení dilatací kolejnic pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes železniční trať ČD a ul. Rudná
  • Osazování zábradlí u silničního mostu přes ul. Rudná
  • Provádění konstrukčních vrstev tramvajové spodku v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. osazování kolejnic
  • Dokončení napojení silniční kanalizace pod mosty nad ul. Rudná
  • Osazování obrub a kamenné přídlažby podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
  • Provádění dláždění chodníkových ploch podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
  • Provádění chodníkové rampy vč. betonáže schodiště v místě SV rampy
  • Osazování multikanálů pro tramvajové trakční kabely

Fotodokumentace