23.3.2020 Dne 2. 3. 2020 byla zahájena rekonstrukce dvou mostních objektů v rámci investiční stavby: „Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce mostů 48416-2, 48416-3“.

V termínu 14.–15.3 2020 proběhla demolice mostu nad silnicí I/56 (48416-3). Po dobu prací byl úplně vyloučen silniční provoz pod mostem, doprava byla vedena po souběžných rampách.

Provoz pod mostem byl obnoven v pondělí 16. 03. 2020 po 7,00 hod.

V současné době probíhají nutné bourací a přípravné práce pro výstavbu nové nosné konstrukce a to již bez nutnosti vyloučení silničního provozu na silnici I/56.