inmotion discount
stin

2.3.2020 byly zahájeny rekonstrukce dvou mostních objektů na silnici III/48416 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Investorem obou staveb je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace a financování je zajištěno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem rekonstrukcí mostních objektů a to nad železniční tratí a silnicí I/56 (Frýdek Místek – Ostravice) je odstranění špatného a velmi špatného stavebně-technického stavu nosné konstrukce a částečně i spodní stavby mostů. U obou mostů dojde k výměně nosné konstrukce, vybudování nového mostního svršku a mostního vybavení.

V rámci rekonstrukce mostu 48416-3 (přes silnici I/56) dojde i k částečné úpravě výjezdových ramp, čímž bude dosaženo lepšího rozhledu při výjezdu na silnici III/48416. Po dokončení stavby bude na obou mostech s ohledem na bezpečnost silničního provozu omezena rychlost jízdy na 60 km/h.

Stavby vyvolají déle trvající omezení dopravy, jednak uzavření příjezdu od Frýdku-Místku do Frýdlantu nad Ostravicí, jednak zúžení na silnici I/56 pod mostem. V rámci stavby dojde i ke krátkodobému uzavření provozu na silnic I/56, doprava však bude vedena po rampách.

Práce budou probíhat v termínu 03-11/2020, provoz bude veden po objízdných trasách.

 

Most ev.č.48416-3 (přes silnici I/56)

   

 

Most ev.č. 48416-2 (přes trať)