7.8.2020 V letošním roce byly zahájeny rekonstrukce dvou mostních objektů v těsné blízkosti města Frýdlantu nad Ostravicí, jejichž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

V termínu 28. 07. – 31. 07.2020 proběhla montáž nosné konstrukce mostu nad silnicí I/56 (48416-3).  

Další omezení provozu na silnici I/56 v souvislosti s pracemi na mostě 48416-3 s vedením provozu po rampách je plánováno v termínech

 

12. 08. - 14. 08. 2020    bude se provádět: bednění spřažené desky nosné konstrukce

31. 08. - 01. 09. 2020                               betonáž nosné konstrukce

15. 09. - 20. 09. 2020                               odstranění bednění a skruže