24.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Provedena finální pokládka obrusné vrstvy vozovky na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Provedení terénních úprav a zřízení krajnic na 1.etapě stavby
  • Provádění finálních úprav napojení na MK a vjezdy k nemovitostem na 1. etapě stavby
  • Provedeno odfrézování povrchu vozovky na 2.etapě stavby (úsek mezi ulice Zátiší po ul. Vratimovská)
  • Zahájena sanace okraje vozovky na 2.etapě stavby
  • Provedení převázek pažení pomocí štětovnic s postupným odtěžováním náspu a bourání betonových konstrukcí v místě propustku