17.12.2020 Zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje drží v zimním období nepřetržitou pohotovost pro případ nutného zásahu na silnicích II. a III. tříd v důsledku zhoršení podmínek jejich sjízdnosti vlivem počasí. Pokud takové zimní podmínky nenastávají, věnují se jiným potřebným činnostem, na které v letním období příliš času nezbylo. Takovým příkladem jsou právě probíhající nátěry zábradlí na mostech a propustcích. Tyto práce jsou prováděny jen v případě, že nedochází k výjezdu techniky zajišťující zimní údržbu. Zatímco přes den se realizuje svoz zábradlí a zabezpečení místa, na nočních směnách se provede oprava a nátěr, na denní směně pak jejich znovuosazení.