16.12.2020 
Most 04812-3 přes potok Grasmanka Most byl uveden do předčasného užívání.
20.11.2020 – 14.12.2020          
Po uvedení do předčasného užívání byly provedeny ještě tyto práce: odláždění příkopy, částečné provedení dlažby koryta pod mostem. K dnešnímu dni jsou práce pozastaveny s termínem dokončení jaro 2021. Bude dokončeno odláždění koryta pod mostem, terénní úpravy.
 
Most 04818-1 přes potok Grasmanka
20.11.2020 – 14.12.2020          
Osazení zábradlí, zhotovení odvodnění navazující komunikace, pokládka živičných vrstev. Most byl uveden do předčasného užívání 8.12.2020. K dnešnímu dni jsou práce pozastaveny s termínem dokončení jaro 2021. Bude dokončeno odláždění koryta pod mostem a terénní úpravy.