inmotion discount
stin

6.3.2020 Aktuálně prováděné práce po zimním přerušením stavby:

 • Provedení zásypu přechodových oblastí do úrovně pláně za již zhotovenou opěrou OP2 a OP1 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Provedená betonáž mostovky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Provedena betonáž bloku pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes železniční trať ČD
 • Provedena betonáž římsy a závěrné zídky u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Provedení ochranné vrstvy izolace z litého asfaltu u silničního mostu přes ul. Rudná
 • Provedená betonáž bloku pro pevnou jízdní dráhu u tramvajového mostu přes ul. Rudná
 • Prováděna konstrukčních vrstev v místě tramvajové spodku trati v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD
 • Osazení zábradlí na dokončenou opěrnou zeď v blízkosti areálu firmy STAVOS
 • Dokončení napojení silniční kanalizace pod mosty nad ul. Rudná
 • Provedení pokládky první asfaltové hutněné vrstvy vozovky podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek za mostem přes ul. Rudná ve směru na Vítkovice
 • Osazování obrub a kamenné přídlažby podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická – úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
 • Provádění dláždění chodníkových ploch podél hlavní trasy sil. III/4787 ul. Výškovická - úsek mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD ve směru na Vítkovice
 • Dokončení pokládky kabelů Ovanet
 • Provádění úprav světelné signalizace a osazování trakčních sloupů a sloupů SSZ

 

Organizace dopravy do konce výstavby:

 •  V termínu od 18.4. – 30.4.2020 bude probíhat výluka tramvajové trati na ul. Výškovická z důvodu odstraňování provizorní tramvajové trati (Náhradní autobusová doprava bude proto v době výluky na ul.   Výškovická vedena obousměrně kyvadlově. Usměrnění bude provedeno pomocí SSZ v úseku mezi rampou z ul. Rudná a ul. Pavlovova
 • V předpokládaném termínu 7.5.2020 by mělo dojít k převedení provozu na „východní mosty“. Ve směru do Výškovic bude vyhrazen jízdní pás pro IZS a BUS DPO a.s. Průjezd individuální osobní dopravy bude umožněn pouze ve směru na Vítkovice vč. možností využití sjezdové rampy na ul. Rudná.  Sjezdová severozápadní rampa na ul. Rudná ze směru od Vítkovic zůstane i nadále v provozu.

 • V předpokládaném termínu 15.5.2020 by mělo dojít k úplnému zprovoznění Výškovických mostů. Tzn. že veškerá doprava by již měla být vedena bez dopravního omezení v obou směrech.