inmotion discount
stin

3.9.2018 Ke konci srpna byly úspěšně ukončeny veškeré stavební práce a obnoven silniční provoz na akci „Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, I. etapa“. Jedná se o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/478 (ul. Šenovská) a koncem města Šenov/začátkem obce Václavovice (u křižovatky s ul. Hraniční) v celkové délce cca 1,7 km.

Byla provedena recyklace podkladních vrstev, pokládka nových živičných vrstev, instalace svodidel, opravy sjezdů na přilehlé pozemky a obnova vodorovného dopravního značení.