inmotion discount
stin

4.9.2018 Ke dni 31.8. byly dokončeny práce na akci „Oprava povrchu silnice III/4735a Žermanice – Lučina“ v úseku od křižovatky se silnicí III/4735 vedoucím k hrázi vodní nádrže Žermanice.

V rámci stavebních prací byla provedena recyklace podkladních vrstev a pokládka nových živičných vrstev, konstrukční vrstvy vozovky byly zesíleny o 90 mm. Dále byla provedena oprava dvou propustků, zřízení nových svodidel, opravy sjezdů na přilehlé pozemky a obnova vodorovného dopravního značení. Celková délka opravy je 890 m.