10.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/45213 mezi obcemi Křišťanovice a Rejchartice na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 2543 m a je situován mezi křižovatkami se silnicemi III/45217 a I/46.

Oprava je rozdělena na část v intravilánu a extravilánu.
V intravilánu bude vyfrézována vozovka do tl. 100mm na úroveň podkladní vrstvy, provedeno vyrovnání a pokládka nových asfaltových vrstev ACP v tl. 60mm a ACO v tl. 40mm.
V extravilánu bude provedeno rozfrézování a reprofilace vozovky do požadovaných sklonových poměrů, infiltrační postřik a pokládka krytu v tl. 150mm z asfaltové směsi typu makadam PMH frakce 22/63 s prolitím, dvouvrstvým nátěrem a podrcením kamenivem. Niveleta vozovky se zvyšuje o 150mm.

Součástí stavby je obnovení krajnic, hloubení a reprofilace příkopu, doplnění ocelových svodidel, osazení nových směrových sloupků, oprava dvou a rekonstrukce tří propustků.
Stavba bude dokončena do 31.10.2020.

Oprava vozovky bude probíhat za úplné uzavírky úseku:
Objízdná trasa je stanovena po silnicích III/45217 a I/46 přes obci Dvorce a zpět.

Místo stavby s vyznačenou objížďkou: