stin

6.3.2020 Upozorňujeme na uzavírku silnic č. III/37010 (ul. Zámecká) a III/37019 (ul. Rýmařovská) v Rýmařově-Janovicích z důvodu realizace stavby „Silnice III/37019 Rekonstrukce propustku Rýmařov-Janovice km 2,450“.

Částečná uzavírka:
Sil. III/37010 (ul. Zámecká) od 9.3.2020 do 6.4.2020

Úplná uzavírka:
Sil. III/37019 (ul. Rýmařovská) od 9.3.2020 do 6.4.2020 (mimo BUS, vozidla stavby, IZS a SSMSK)
V termínu 7.4.2020 – 11.4.2020 budou na silnicích III/37010 (ul. Zámecká) a III/37019 (ul. Rýmařovská) krátké dílčí uzávěry pro pokládku živičných vrstev.

Objízdná trasa byla stanovena v termínu 9.3.2020 – 22.3.2020 a 7.4.2020 – 11.4.2020 v dotčeném místě v napojení místní komunikace (ul. Krátká) na silnici I/11. V uvedených termínech bude dočasně přemístěna autobusová zastávka „Rýmařov, Janovice, dětský domov“ v obou směrech na místní komunikaci (ul. Krátká).

Místo stavby: