22.12.2020 Byla ukončena realizace staveb financovaných prostřednictvím SFDI v rámci programu Opatření ke zvýšení bezpečnosti plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy, do kterého byla zařazena a schválena stavba „Přestavba křižovatky silnic III/4692 x III/46615 Ostrava – Krásné Pole“.

 Fotodokumentace s konečnou podobou této stavby.

 

V současné době se již pouze dokončuje navazující se stavba „Nástupiště s přístupovým chodníkem“ jejíž investorem je Městský úřad Krásné Pole.  Tato stavba především řeší dobudování nástupní plochy navazující na námi vybudovaný autobusový záliv vč. městského mobiliáře (čekárny pro cestující).