30.9.2020 V letošním roce bylo opět provedeno dodavatelsky zjišťování technického stavu povrchu vozovek krajských silnic multifunkčním diagnostickým vozidlem CleveRA. Předchozí měření stavu vozovek proběhlo v letech 2016 – 2017.

Toto měřící zařízení splňuje požadavky normy ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek a normy ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek. Multifunkční vozidlo je vybaveno senzory, díky kterým byly pro účely objektivního posouzení parametrů provozní způsobilosti vozovek zjišťovány tyto vybrané proměnné parametry komunikací:   podélná nerovnost vozovky, příčná nerovnost vozovky (hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích), protismykové vlastnosti povrchu vozovky (střední hloubka profilu povrchu vozovky MPD), poruchy vozovek (trhliny a deformace). 

Měření jsou doplněna kolmými snímky povrchu vozovky a snímky silnice a jejího okolí prostřednictvím přední a zadní kamery se zjištěnou polohou každého snímku.

Celkem bylo letos změřeno 869 kilometrů silnic II. tříd a 1903 km silnic III. tříd, které udržuje moravskoslezská správa silnic.

Vyhodnocení jednotlivých proměnných parametrů a celkového indexu stavu vozovky bylo provedeno dle TP 87, které stanovuje základní klasifikační stupně 1 – 5:

1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující, 5 – havarijní

 

Na silnicích II. třídy je na stupnici kvality mezi 1 až 3 ve výborném až vyhovujícím stavu 659 km, což představuje 76 procent z celkově naměřené délky.  V havarijním stavu je 164 kilometrů silnic, tj. 19 procent z celkově naměřené délky.

Silnice III. třídy jsou ve výborném až vyhovujícím stavu v rozsahu 1294 km, tj. 68 procent z celkově naměřené délky, v havarijním stavu je 520 km, tj. 27 procent z celkově naměřené délky.

V případě celkového stavu všech krajských silnic je ve výborném až vyhovujícím stavu 1953 km, tj. 70 procent z celkově naměřené délky, v havarijním stavu je 684 km, což činí 25 procent z celkově naměřené délky. Podrobnější výsledky v rámci okresů v kraji naleznete v oddíle Silnice II. a III. třídy.

Z výsledků diagnostického měření lze získat aktuální a objektivní informace o stavu pozemních komunikací, na základě kterých může SSMSK optimalizovat stavební činnosti s cílem dosažení lepšího využití vložených finančních prostředků. Podrobná analýza výsledků měření pomůže identifikovat úseky, kde je možno předpokládat rychlejší zhoršení stavu vozovky a tím nastavit priority v přípravách plánů oprav pro následující období.