inmotion discount
stin

9.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Dokončena přeložka STL plynovodu ve správě spol. GRIDSERVICES (probíhají pouze propojovací práce)
  • Dokončena přeložka kabelů el. komunikace ve správě spol. CETIN
  • Provádění násypu a výstavby jižní části okružní křižovatky
  • Zahájení výstavby autobusového zálivu (odhumusování, provedení výkopových sond, pro přesné zjištění hloubky uložení kanalizace pod budoucím zálivem)

 

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za částečného omezení dopravy se zachováním průjezdnosti křižovatky ve všech směrech.