inmotion discount
stin

8.10.2020 Provedeno: rozfrézování stávajícího krytu, reprofilace, hutnění a inf. postřik  s posypem vč. zadrcení, římsy na propustcích P2-P5

Probíhající práce: návoz kameniva pro vrstvu PM, sanace propustku P1, dlažby na P2-P5