inmotion discount
stin

8.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Osazování zámkové dlažby v místě vybudovaných ostrůvků a vysazených ploch u přechodů pro chodce
  • Rekonstrukce nástupiště a chodníku zastávky U Samoobsluhy
  • Postupné provádění sanace spodní stavby a pohledových ploch jednotlivých propustků a mostu
  • Úprava VDZ, vč. obnovy
  • Ošetřování pracovních spár asf. zálivkou

 

Uvedené práce jsou i nadále koordinovány s výsadbou okrasných rostlin v nově zřízených středových ostrůvku a vysazených chodníkových ploch (investor Městský úřad Radvanice a Bartovice).

 

Organizace dopravy

V úseku mezi ulicemi Fryštátská - Dvorová  je provoz i nadále částečně omezen. Došlo pouze k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.

 

V termínu od 11.10.2020 (v čase 24.00) dojde ke znovu zprovoznění okružní křižovatky ulic Těšínská x Kaštanova x Petřvaldská pro veškerou dopravu.

 Do této doby je individuální doprava stále vedena po předem stanovené objízdné trase a to ve směru od Petřvaldu po silnic I/59 a dále pak po silnici I/11 ul. Rudná. V opačném směru od Havířova a Ostravy budou vozidla moci využívat objízdné trasy po silnici I/11 ul. Rudná – II/478 – III/4703 ul. Šenovská a MK ul. Pod Bažantnicí. Autobusová doprava vč. vozidel IZS využívají kyvadlového průjezdu přes okružní křižovatku pomocí upraveného tzv. bypassu, který je řízen světelnou signalizací.