inmotion discount
stin

24.10.2019  Dne 21.10. proveden postřik živičný s posypem + provedená pokládka podkladní vrstvy ACP 22 + , 7 cm v celém rozsahu I. úseku, od dnešního dne 23.10 - 24. 10 provádí se pokládka ložné vrstvy ACL  16+ tl. 6 cm vlevo ve směru staničení  od konce úseku (od Karlovic)

25.10 bude probíhat pokládka ACO modifik. s nanosiliky ACO 11S tl. 5 cm předpoklad od konce úseku v jednom pruhu, 26.10 ve druhém jízdním pruhu.

Práce se provádějí dle odsouhlaseného harmonogramu.

Práce na tomto úseku se provádějí na konci formou částečné uzávěry (na semafor) a úplnou uzávěru ve směru k centru, kde objízdná trasa je vyznačena po místních komunikacích. Omezena tranzitní doprava platí pouze pro nákladní dopravu.