inmotion discount
stin

18.5.2020 Moravskoslezský kraj dokončil práce na jedné z největších dopravních staveb v regionu. Po dvou letech skončila rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě. Po nové komunikaci budou moci auta jezdit od půlnoci na sobotu 16. května. Naplno tu bude fungovat už nejen tramvajová, ale i autobusová doprava. Stavba bude sloužit také cyklistům, její součástí je nová cyklostezka.

Číst dál...                       zdroj: Moravskoslezský kraj

30.4.2020 V době od 4.5.2020 do 2.8.2020 bude na silnici II/474 v Orlové – Lutyni prováděna oprava říms opěrných zdí. Oprava bude probíhat za částečné uzavírky silnice II/474. Částečné omezení provozu na dotčené komunikaci bude vždy v rozsahu aktuální etapy postupu prací.

 

17.4.2020 Dne 2. 3. 2020 byla zahájena rekonstrukce dvou mostních objektů v rámci investiční stavby: „Silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí, rekonstrukce mostů ev.č. 48416-2, 48416-3“, jejímž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

15.4.2020 Aktuálně provedené a prováděné práce:

  • Osazení zábradlí u silničního mostu přes ul. Rudná
  • Provedení konstrukčních vrstev tramvajové spodku v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. osazení kolejnic pevné jízdní dráhy na mostních objektech

14.4.2020 Rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě-Jihu se i přes vyhlášení nouzového stavu dostává do poslední fáze. Ve třech etapách, během kterých budou muset cestující počítat s dopravními omezeními, se tramvajová doprava převede z provizorního do finálního stavu a zprovozní se mosty pro auta. Hotovo by mělo být v půlce května.

Číst dál...                   zdroj: Moravskoslezský kraj

7.4.2020 Provedeno:

7.4.2020 Provedeno:

  • demolice NK
  • demolice úložných prahů na obou opěrách
  • armatura úložného prahu na metylovské opěře Bude prováděno:  bednění a betonáž opěry