inmotion discount
stin

19.12.2019 Aktuálně provedené práce před zimním přerušením stavby:

  • Provedení zásypu za již zhotovenou opěrou OP2 a OP1 silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD
  • Betonáž mostovky u silničního a tramvajového mostu přes železniční trať ČD

16.12.2019 Dne 12.12.2019 schválilo zastupitelstvo MSK materiál, kterým se aktualizuje tzv. „Bílá kniha 2020“ - seznam investičních staveb na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji.

Aktualizovaná verze je dostupná na této web stránce.

13.12.2019 Správa silnic uvádí do provozu novou  silniční meteorologickou stanici, která je umístěna na silnici III/44014 u obce Spálov na Odersku. Jedná se o nejvýše položenou silnici okresu Nový Jičín, místo leží v oblasti Vítkovské vrchoviny v nadmořské výšce 568 m n/m. Počasí je zde pravidelně odlišné než v cca 11 km vzdálených Odrách.

4.12.2019 Aktuálně provedené práce na mostě přes trať ČD:

  • Osazení nových plechových vnějších říms mostu
  • Broušení svarů vč. ochranného nátěru těchto spojů proti působení CHRL přes zimní období

2.12.2019 V současné době Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí instalaci speciálních motosvodidel v rámci pilotního projektu na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v kraji.

25.11.2019 V pátek byla dokončena pokládka živic na mostě. V tomto týdnu práce v korytě a montáže zábradlí na mostě, pokládka dlažby na chodníku.

22.11.2019 Probíhají práce - dokončení terén. úprav v místě provizorní komunikace