inmotion discount
stin

7.8.2020 V letošním roce byly zahájeny rekonstrukce dvou mostních objektů v těsné blízkosti města Frýdlantu nad Ostravicí, jejichž investorem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

5.8.2020 Provedeny dlažby uvnitř TUBOSIDERU,a zásypy vně -do úrovně laviček dlažby podél opěr.

 

5.8.2020 Probíhá armování nosné konstrukce. Předpoklad betonáže 15.8.2020.

3.8.2020 V termínu 28.7. - 31.7.2020 provedeno:

  • čištění vozovky před pokládkou asfaltové obrusné vrstvy
  • aplikace spojovacího postřiku a pokládka asfaltové obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm

30.7.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • na propustkách probíhají dokončovací práce
  • probíhají poslední hloubkové sanace na úseku 1,980-2,300, následně bude provedena pokládka ACP na tomto úseku

28.7.2020 se prováděla pokládka obrusné vrstvy SMA 11 v úseku 3. etapy (2 finišery-teplá spára). Zítra v ranních hodinách mezi 4.00 – 6.00 bude převeden provoz a poté bude zahájena recyklace 4. etapy (úseku). 

24.7.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Provedena finální pokládka obrusné vrstvy vozovky na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Provedení terénních úprav a zřízení krajnic na 1.etapě stavby