inmotion discount
stin

20.10.2020 Provedené práce:

  • provedena obrusná vrstva na pravé polovině mostu
  • demontáž provizoria, a dokončení prací na levé polovině mostu

16.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončena přeložka STL plynovodu ve správě spol. GRIDSERVICES (provedeny propojovací práce vč. zásypu)
  • Odstranění původních sloupů nízkého napětí ve správě spol. ČEZ

12.10.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice silnici III/46214 v extravilánu a intravilánu obce Jančí ve stávající trase komunikace v úseku délky 1,506 km. Jedná se o opravu krytových vrstev v celé šířce vozovky silnice.

12.10.2020 Jedná se o opravu povrchu silnice III/4429 v Klokočově v úseku km 3,603 – 7,023 sil. staničení, tj. od křižovatky se silnicí III/44210 v Klokočově po křižovatku se silnicí II/442 ve stávající trase komunikace v celkové délce 3,420 km. 

9.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Dokončena přeložka STL plynovodu ve správě spol. GRIDSERVICES (probíhají pouze propojovací práce)
  • Dokončena přeložka kabelů el. komunikace ve správě spol. CETIN

8.10.2020 Provedeno: rozfrézování stávajícího krytu, reprofilace, hutnění a inf. postřik  s posypem vč. zadrcení, římsy na propustcích P2-P5

Probíhající práce: návoz kameniva pro vrstvu PM, sanace propustku P1, dlažby na P2-P5

8.10.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  •  Provedeno celoplošné odfrézování povrchu komunikace
  • Odstraňování zbytku asf. povrchů okolo kanalizačních šachet