inmotion discount
stin

17.59 2019 Provoz na II/475 bude puštěn od 6:00 hodin v sobotu 21. 9. 2019. Stavebník je OKD a.s.

17.9.2019 Byly zahájeny práce na II. etapě opravy povrchu silnice II/451 na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem v úseku od napojení účelové komunikace k ČOV ve Vrbně pod Pradědem délky 700 m. Akce navazuje na letos dokončenou I. etapu z Vrbna pod Pradědem do Karlovic.

13.9.2019 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. ev.č. 4805-1 přes řeku Lubina v obci Petřvald. Rekonstrukce mostu byla zahájena v březnu 2019 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v září letošního roku.

10.9.2019 Provoz na III/4687 byl puštěn již v neděli 25.8. 2019

6.9.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci: 

  • Provádění opravy odvodnění, obrub a přídlažby v místě pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve směru na Ostravu
  • Terénní úpravy
  • V předpokládaném termínu od 9.9.2019 dojde k celkovému omezení pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) po ul. Třebovická ve vazbě na plánované zahájení frézování povrchu a následné recyklace podkladních vrstev vozovky. Doprava bude proto vedena pouze levým jízdním pruhem.

28.8.2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. prostřednictvím tohoto projektu v roce 2017 rozšířila vozový park o 2 referentská vozidla s pohonem na CNG, a to v souladu se současnými trendy reflektujícími ekologický provoz vozového parku a s přihlédnutím ke snaze snižovat emise vozidel v oblasti silně zasažené produkcí prachových částic ostravské průmyslové aglomerace.

 28.8.2019 Práce na opravě povrchu silnic II/443 (ul. Generála Svobody) v délce 187 m a III/4405 (ul. Berounská) v délce 297 m v průtahu města Budišov nad Budišovkou byly dokončeny.