inmotion discount
stin

15.1.2019 Dne 15.1.2019 proběhla tisková konference k opravám a modernizacím silnic v Moravskoslezském kraji.

BÍLA KNIHA

Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

Aktualizace prosinec 2018 "Bílá kniha"


Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.
 
 
Textová část Mapová část navrhované stavby vč. nově zařazených v r. 2018
Tabulková část navrhované stavby vč. nově zařazaných v r. 2018
Seznam staveb nově zařazených do BÍLÉ KNIHY 2019 Seznam staveb zrealizovanýcha ve výstavbě
Textová zpráva Mapa kraje Tabulka staveb skupiny "S" Mapa kraje Mapa kraje
Hodnotící krtiteria Mapa okresu Bruntál Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "S" Tabulka staveb skupiny "S"
  Mapa okresu Frýdek-Místek Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "M1"
  Mapa okresu Karviná Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M2"
  Mapa okresu Opava Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "K"
  Mapa okresu Nový Jičín Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "O"
  Mapa okresu Ostrava   Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "DŠ

 

Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. Jedná se o tyto tématické skupiny :
• skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
• skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
• skupina „K“ - křižovatek
• skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
 skupina „DŠ“ – důlních škod

bk1 bk2

13.12.2018 Po více než roce intenzivních prací je cesta II/468  do Třince dokončená. Součástí stavby byla rekonstrukce silnice v ulicích Nádražní a Těšínská. Nové jsou také tři přiléhající zárubní zdi. Náklady ve výši 74 milionů korun na skoro pětikilometrovou komunikaci z větší části pokryla dotace z EU, desetinu nákladů zaplatil Moravskoslezský kraj.

Číst dál...               zdroj: Moravskoslezský kraj

30.11.2018 Byla dokončena souvislá oprava silnice III/4407 mezi obcemi Dvorce a Horní Guntramovice.  Jedná se o úsek začínající od křižovatky se silnicí I/46 v obci Dvorce směrem na Guntramovice po hranici okresů Bruntál – Opava v délce 2,785 km a navazuje na úsek opravený v minulých letech.

21.11.2018 Unikátní historická alej v Radkově na Opavsku, která téměř dvě stě let lemuje někdejší kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové, se „podruhé narodila“. V den státního svátku 17. listopadu tu na počest 100. výročí vzniku Československa krajští radní zasadili symbolických 18 nových lip velkolistých. 

 Číst dál ...             zdroj: Moravskoslezský kraj