BR/O1/19 BR III 4593 Silnice III/4593 Úvalno - Branice, km 6,422 -8,770 s vazbou na hraniční přechod PR 2.34 Odhad stavebních nákladů činí 29 000 tis. Kč 60.00 21 stavba návrhová (N)
FM/O1/41 FM II 483 Přeložka sil. II/483 - obchvat Čeladné 2.00 Odhad nákladů nebyl zpracován 130.00 5 stavba návrhová (N)
FM/O1/45 FM Přímé dopravní propojení ulic Jablunkovské a Kaštanové v Třinci - VIA Sosna Předpokládané celkové investiční náklady včetně DPH činí 450 000 tis. Kč 80.00 18 stavba návrhová (N)
KI/O1/24 KI III 47215 Přeložka silnice III/47215 Doubrava, Špluchov - Dědina 2.61 Odhad stavebních nákladů stavba DIAMO 18,3 mil. Kč vč. DPH (CU 2022) a stavba Obce 46,5 mil. Kč vč. DPH (CU 2022) 50.00 24 stavba návrhová (N)
KI/O1/43 KI III 4739 Směrové úpravy a rozšíření silnice III/4739 v Havířově 1.73 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 80.00 17 stavba návrhová (N)
OP/O1/6 OP II 469 Silnice II/469 Děhylov - úprava směrového vedení trasy-nová trasa km 3,140-5,640 2.50 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 120.00 7 stavba návrhová (N)
OP/O1/17 OP III 46826 Rekonstrukce a modernizace silnice III/46826 Třebom - Grodczanski, km 0,000-1,869 1.86 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 20 stavba návrhová (N)
OP/O1/21 OP III 44337 Silnice III/44337 Melč - obchvat obce km 0,250-1,250 1.00 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 60.00 22 stavba návrhová (N)
OP/O1/25 OP III 4648 Přeložka silnice III/4648 Bohučovice lom 0.50 Odhad stavebních nákladů činí 30 000 tis. Kč 70.00 19 stavba návrhová (N)
OP/O1/37 OP III 0578 Rekonstrukce silnice III/0578 s vazbou na hraniční přechod Vávrovice-Wiechovice Původní odhad stavebních nákladů byl 7 700 tis. Kč. Aktualizace nákladů bude součástí altualizace PD. 60.00 23 stavba návrhová (N)
OP/O1/40 OP II 461,443 Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní obchvat - Hradecká - Olomoucká) Odhad stavebních nákladů činí 500 000 tis. Kč 130.00 4 stavba návrhová (N)
OP/O1/46 OP II 443 Přeložka silnice II/443 - obchvat Otic Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 210 710 tis. Kč vč. DPH. 130.00 6 stavba návrhová (N)
OP/O1/48 OP II 467 Přeložka silnice II/467 Štítina - obchvat Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 90.00 14 stavba návrhová (N)
OP/O1/49 OP III 4665 Silnice III/4665 Mokré Lazce - obchvat Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 88.00 15 stavba návrhová (N)
OV/O1/9 OV II 479 Silnice II/479 Ostrava ulice Železárenská Odhad stavebních nákladů zařazeného úseku silnice činí 82 mil. Kč vč. 21% DPH. 120.00 8 stavba návrhová (N)
OV/O1/10 OV II 478 Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská Odhad stavebních nákladů činí 203 000 tis. Kč ( pro financování stavby je nutná finanční spoluúčast Statutárního města Ostrava) 140.00 1 stavba návrhová (N)
OV/O1/14 OV II 478 Silnice II/478 prodloužená Mostní II.etapa Odhad stavebních nákladů činí 51 000 tis. Kč 130.00 2 stavba návrhová (N)
OV/O1/15 OV II 470 Silnice II/470 Ostrava, km 2,800 - 4,163 1.36 Odhad stavebních nákladů činí 65 000 tis. Kč vč. 21% DPH. 110.00 11 stavba návrhová (N)
OV/O1/23 OV II 470 Silnice II/470 Rychvald, km 4,163 - 5,100 0.93 Odhad stavebních nákladů nebyl zpracován. 115.00 10 stavba návrhová (N)
OV/O1/30 OV III 46620 Dostavba duálu ul.Martinovské III/46620 v Ostravě 1.14 Odhad stavebních nákladů činí 48 mil. Kč vč. 21% DPH 110.00 12 stavba návrhová (N)
OV/O1/32 OV II 479 Stavba prodloužené Bílovecké od Opavské II/479 po Severní spoj 1.85 Odhad stavebních nákladů činí 242 mil. Kč vč. 21% DPH 80.00 16 stavba návrhová (N)
OV/O1/33 OV II 478 Silnice II/478 Mostní III.etapa v Ostravě 0.83 Odhad stavebních nákladů činí 24 mil. Kč vč. 21% DPH 120.00 9 stavba návrhová (N)
OV/O1/34 OV II 470h Stavba Severního spoje II. etapa v Ostravě 2.50 Odhad stavebních nákladů činí 1,8 mld. Kč. 130.00 3 stavba návrhová (N)
OV+OP/O1/27 OV+OP III 46620 Stavba prodloužené Martinovské III/46620 Ostrava-Martinov - Děhylov 2.04 Odhad stavebních nákladů činí 569 000 tis. Kč. vč. 21% DPH 100.00 13 stavba návrhová (N)