KI/M2/30 KI III 4711 Rekonstrukce mostu ev.č. 4711-1 přes trať SŽ v obci Bohumín Předpokládané celkové investiční náklady činí 150 000 tis. Kč 162.00 3 stavba návrhová (N)
OV/M2/5 OV III 4793 Silnice III/4793 Ostrava Karolina mosty ev.č.4793-4..1,2 Odhad stavebních nákladů činí 240 000 tis.Kč 138.00 8 stavba návrhová (N)
OV/M2/17 OV II 647 Silnice II/647 Ostrava rekonstrukce mostu ev. č. 647-041..3 přes ul. Novinářská na ul. Mariánskohorská Rozpočtové náklady stavby činí 24 700 tis. Kč bez DPH (CÚ 2014). Rozpočtové náklady na rekonstrukci mostu nebyly dosud vyčísleny. 190.00 2 stavba návrhová (N)
OV/M2/18 OV II 647 Silnice II/647 - rekonstrukce mostu ev.č. 647-040..3 na ulici Mariánskohorské přes ulici Grmelova v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. 198.00 1 stavba návrhová (N)
OV/M2/19 OV III 4787 Silnice III/4787 - rekonstrukce mostu ev.č. 4787-1c.1 na ulici Výškovická přes ulici Dolní v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. Rozpočtové náklady stavby činí 23 215 mil. Kč vč. 21% DPH. 128.00 9 stavba návrhová (N)
OV/M2/20 OV III 4787 Silnice III/4787 - rekonstrukce mostu ev.č. 4787-1c.2 na ulici Výškovická přes ulici Dolní v Ostravě Odhad stavebních nákladů není zpracován. Rozpočtové náklady stavby činí 23 215 mil. Kč vč. 21% DPH. 128.00 10 stavba návrhová (N)
OV/M2/24 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj - oprava mostu ev. č. 470-001..1 přes Odru v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 146.00 4 stavba návrhová (N)
OV/M2/25 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj - oprava mostu ev. č. 470-001..2 přes Odru v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 146.00 5 stavba návrhová (N)
OV/M2/26 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj - oprava mostu ev. č. 470-001a.1 nad tratí SŽDC a silnicí v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 146.00 6 stavba návrhová (N)
OV/M2/27 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj – oprava mostu ev. č. 470-001a.2 nad tratí SŽDC a silnicí v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 146.00 7 stavba návrhová (N)
OV/M2/28 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj - oprava mostu ev. č. 470-001b.1 na mimoúrovňové křižovatce v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 124.00 11 stavba návrhová (N)
OV/M2/29 OV II 470 Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj - oprava mostu ev. č. 470-001b.2 na mimoúrovňové křižovatce v Ostravě - Nové Vsi Celkové investiční náklady nejsou známy. Náklady stavby jsou součástí celkového rozpočtu stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Severní spoj. 124.00 12 stavba návrhová (N)